Europark Maribor / Pravno besedilo

Informacije podjetja Europark d.o.o. in njegovih pogodbenih partnerjev na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o storitvah podjetja Europark d.o.o. in njegovih partnerjev in so tudi namenjene le splošni predstavitvi storitev, zaradi česar vsebujejo samo splošne informacije o le-teh. Vse informacije in podobe, podane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine.

Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Europark d.o.o. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “Europark d.o.o. – Vse pravice pridržane.” Europark d.o.o. aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja.

Vsa imena podjetja, partnerjev in sodelavcev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z logom podjetja Europark d.o.o., so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Europark d.o.o. ali družbe, s katerimi sodeluje. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu. Čeprav je in bo Europark d.o.o. s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Europark d.o.o. si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti Europark d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru zato ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z obstojem, dostopom do in/ali uporabo teh spletnih strani in/ali informacij, ki jih te spletne strani vsebujejo in/ali zaradi nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh in/ali kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini, ne glede na to, če so bili obveščeni o možnosti take škode.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb in/ali vsebujejo informacije o tretjih osebah. Ker določene povezave na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Europark d.o.o. nima nadzora, ne moremo jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudimo povezavo ali referenco. Nekatere informacije, ki jih imamo na našem spletnem strežniku, so tiste, ki jih prostovoljno dajete prek formularjev, nekatere pa se zbirajo avtomatično. Za vsakega obiskovalca naših spletnih strani naš strežnik avtomatično prepozna ime obiskovalčevega področja, ne pa tudi njegovega elektronskega naslova. Zbiramo samo skupne informacije o tem, katere strani obiskovalci odpirajo in obiskujejo in o informacijah, ki jih obiskovalec posreduje, na primer pregledne informacije in/ali prijave na spletne strani. Analiziramo samo skupne informacije, ki jih posredujejo obiskovalci naših spletnih strani, da bi izboljšali vsebino in usluge, ki jih ponujajo naše spletne strani.

Če bi se katerikoli obiskovalec naše spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Europark d.o.o. v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in/ali storitev, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

Nekatere spletne strani podjetja Europark d.o.o. včasih odložijo v obiskovalčev računalnik posamezne informacije, ki jih imenujemo “Piškotki”. Piškotki nam lahko povedo, kako in katere strani na spletnih straneh obiskujejo ljudje in v kakšnem številu. Ta tehnologija ne zbira osebnih podatkov o posameznem obiskovalcu strani; te informacije se nahajajo v združeni obliki. Namen te tehnologije in informacij, ki jih posreduje, je izboljšati naše spletne strani. Politika glede piškotkov velja za vse spletne strani podjetja Europark d.o.o. V primeru, da bi neka določena stran ali njen del odstopala od te politike, bomo jasno navedli namenjeno uporabo te informacije na tisti spletni strani ali njenem določenem delu.

Google Analytics

Spletna stran uporablja Google Analytics, spletno analizno storitev podjetja Google Inc. (“Google”). Google Analytics uporablja tako imenovane “piškotke”, tekstovne datoteke na vašem računalniku, katere omogočajo analizo vaše uporabe spletnega mesta. Informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (vključno vaše IP naslov), ki nastanejo z uporabo piškotkov, se shranjujejo na strežnikih podjetja Google. Google bo te podatke uporabil za ocenitev vaše uporabe spletnega mesta, priprave poročil o aktivnosti na spletnem mestu za operaterja spletnega mesta in za posredovanje ostalih informacij o uporabi spletnega mesta ter internetne povezave. Google bo te informacije posredoval tretjim osebam, če tako zahteva zakon ali za obdelovanje podatkov po naročilu podjetja Google. Google vašega IP naslova ne bo povezoval z drugimi podatki podjetja Google. Z uporabo ustreznih nastavitev v brskalniku lahko preprečite uporabo piškotkov na vašem računalniku. Opozoriti vas moramo, da s tem ne morete uporabljati vseh funkcionalnosti tega spletnega mesta. Z uporabo te spletne strani se strinjate z obdelavo podatkov s strani podjetja Google, na način predhodno opisan in za zgoraj navedene namene. Zbiranju in shranjevanju podatkov lahko kadarkoli nasprotujete.

V nakupovalni destinaciji EUROPARK izvaja družba EUROPARK d.o.o. štetje obiskovalcev. Osebnih podatkov posameznikov v zvezi s štetjem obiskovalcev ne obdelujemo. Sistem ne hrani videoposnetkov. Sistem ni povezan z obstoječim varnostnim videonadzornim sistemom. Sistem ne omogoča prepoznave oseb. Namen uporabe sistema je pridobitev podatkov o trenutnem številu obiskovalcev v nakupovalni destinaciji EUROPARK. Več informacij lahko pridobite preko e-pošte: marketing@europark.si oz. telefonske številke: 02/320 82 10.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Europark d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 02/320 82 10, elektronski naslov: marketing@europark.si

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi ne obstaja.

Osebni podatki se obdelujejo zaradi varstva ljudi in premoženja ter preprečevanja škodnih in kaznivih dejanj v nakupovalni destinaciji skozi digitalni videonadzor s kamerami v nakupovalni destinaciji: v skupnih prostorih (t.i. mall-u), v garažah in na zunanjih površinah. Videoposnetki se uporabijo za ugotavljanje potrebnih podatkov za podajo zahtevkov za povračilo nastalih škod oz. predlogov za kazenski ali prekrškovni pregon v primeru nastanka kakršnega koli škodnega oz. protipravnega dogodka. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca osebnih podatkov. Videoposnetki se lahko v primeru posameznega evidentiranega dogodka za uveljavljanje zakonitih interesov upravljavca nakupovalne destinacije posredujejo upravljavcu nakupovalne destinacije, to je družbi SES Center Management d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, pooblaščeni odvetniški družbi in zavarovalnici, ter tudi državnim organom, kot so policija, sodišče, tožilstvo, inšpekcije itd., kadar pristojni organi to zahtevajo skladno z zakonom, oz. v primeru zakonitega interesa v zvezi s sprožitvijo kazenskih in drugih postopkov za zaščito pravnih interesov upravljavca. Posnetki sistema se lahko spremljajo tudi v živo.