Europark Maribor / MFE EUROPARK

Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021)

Naziv operacije: »MFE EUROPARK«

Investitor Europark družba za upravljanje d.o.o. namerava v sklopu projekta: »MFE EUROPARK« zgraditi fotonapetostni sistem za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (842,14 kWp). Gradnja sončne elektrarne MFE EUROPARK je predvidena na strehi trgovskega centra, na lokaciji Pobreška cesta 18, 2000 Maribor.

Predvidena višina sofinanciranja: 168.428,00 EUR.

OP EKP 2014-2020; Prednostna os: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, Prednostna naložba »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.«  Oznaka JR: JR SE OVE 2021.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Kohezijskega sklada (www.eu-skladi.si).