Europark Maribor / Pravni napotki in izjava o varstvu podatkov

Pravni napotki in izjava o varstvu podatkov

EUROPARK D.O.O.
Moskovska ul 4,
1000 Ljubljana
Tel: 02 / 320 82 10
Faks: 02 320 82 11
E-pošta: marketing@europark.si 
Matična številka: 1483501
(v nadaljevanju “ponudnik”)

Nazadnje posodobljeno 23. 5. 2018

1. Področje veljavnosti

1.1. Za uporabo spletne ponudbe, ko jo je dal ponudnik na voljo na domeni www.europark.si (“spletna stran”), veljajo naslednji pogoji uporabe. Ti pogoji uporabe določajo pravila za spletno stran ter storitve in vsebine, ki jih da ponudnik na voljo uporabnikom (oz. ki jih uporabniki lahko dajo na voljo prek naše storitve).
1.2. V 5. točki so opredeljene informacije uporabnikom o varstvu podatkov in obdelavi osebnih podatkov.
1.3. Informacije in podatki, ki so na voljo na spletni strani (“vsebine”), so namenjeni zgolj obveščanju. Z obiskom spletne strani in uporabo vsebin, ki so na voljo, postanete “uporabnik” in sprejemate te pogoje uporabe.
1.4. Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje kadarkoli enostransko spremeni. Ponudnik bo spremenjene pogoje uporabe objavil na spletni strani, tako da za uporabnike veljajo z objavo. Na spletni strani so vedno na voljo trenutno veljavni pogoji uporabe ter datum zadnje posodobitve. Ponudnik bo prejemnike novic dodatno obvestil o spremembah tako, da jim bo poslal spremenjene pogoje uporabe na elektronski naslov, ki je bil naveden ob prijavi. Proti spremenjenim pogojem je možen ugovor v 4 tednih, sicer velja, da so bili sprejeti.

2. Pravila ravnanja za uporabnike

2.1. Uporabnik se zavezuje, da bo vsebine ponudnika uporabljal namensko in jih ne bo zlorabljal ter bo pri njihovi uporabi opustil dejanja, ki škodujejo ponudniku in drugim uporabnikom ali jih ogrožajo ali diskriminirajo. Uporaba spletnih strani in njenih vsebin je prepovedana za nezakonite namene. Predvsem sta prepovedana diskriminacija in poniževanje zaradi vere, spola, rasnega ali etničnega porekla, spolne usmerjenosti, starosti, političnega mnenja in pripadnosti sindikatu. Prav tako so prepovedana dejanja, ki bi metala slabo luč na ponudnika.
2.2. Ponudnik ima pravico izbrisati informacije, ki vsebujejo nezakonite vsebine ali so v nasprotju z dobrimi običaji ali morali. Prav tako ima ponudnik pravico preprečiti dostop do vsebin.
2.3. Uporabnik je dolžan varovati dostopne podatke kot tajne in jih zaščititi pred neupravičenim dostopom tretjih oseb. Če uporabnik dostopne podatke posreduje tretjim osebam, odgovarja ponudniku za vso škodo, ki nastane zaradi tega. Uporabnik mora ponudnika nemudoma obvestiti o neupravičeni uporabi vsebin te spletne strani, čim izve zanjo.

3. Pravica do uporabe in avtorske pravice

3.1. Vsebine, ki so na voljo na spletni strani, so avtorsko zaščitene.
3.2. Če ni navedeno drugače (npr. s sklicem na vir), je ponudnik ali družba koncerna edini imetnik pravic za vse vsebine, ki se uporabljajo na spletni strani, kot so grafi, slike, prikazi in ilustracije. Uporabnik lahko vsebine, ki so na voljo na spletni strani, uporablja le za namene osebnega obveščanja. Brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedano kakršnokoli spreminjanje, razmnoževanje, obdelava, vključevanje ali druga vrsta reprodukcije vsebin.
3.3. Če uporabnik da javno na voljo informacije prek spletne strani (npr. na forumu), ponudnik ne odgovarja za morebitne zahtevke tretjih oseb, ki nastanejo zaradi prispevkov, ki jih je dal na voljo uporabnik. Uporabnik mora ponudnika odvrniti od vsakršnega zahtevka ali tožbe.

4. Odgovornost

4.1. Ponudnik priporoča uporabo najnovejših tehnologij (brskalnikov) oz. omogočanje njihove uporabe (npr. aktiviranje Java Skripts) za celovito uporabo vsebin spletne strani. Ob uporabi starejših tehnologij se lahko zgodi, da bo uporabnik vsebine uporabil le v omejenem obsegu.
4.2. Ponudnik si ves čas prizadeva posodabljati vsebine in podatke na spletni strani, tako da so vedno aktualni, popolni in pravilni. Kljub temu pa ponudnik ne odgovarja za popolnost, brezhibnost in aktualnost informacij in podatkov, ki so na voljo na spletni strani, ali da bo spletna stran odgovarjala pričakovanjem uporabnika.
4.3. Ponudnik ne odgovarja za vsebine, informacije ali programe, ki se širijo na spletni strani, niti ne za škodo, ki nastane zaradi tega, razen če ponudnik povzroči škodo naklepno ali zaradi hude malomarnosti. To velja za vse vrste škode pri uporabi spletne strani, med drugim za škodo, ki lahko nastane zaradi napak, zamud ali prekinitev pri prenosu, pri motnjah na tehničnih napravah in zaradi servisa, nepravilnih ali manjkajočih vsebin, izgube ali izbrisa podatkov, virusov ali na drug način.
4.4. Ne glede na opredeljene omejitve odgovornosti je ponudnikova odgovornosti izrecno izključena za posledično škodo, izpad dobička, izgubo podatkov in premoženjsko škodo.
4.5. Ponudnik opozarja, da nima nikakršnega vpliva na vsebino in oblikovanje povezanih spletnih ponudb (npr. s hiperpovezavami). Ponudnik ne odgovarja za pravilnost, popolnost in aktualnost povezanih spletnih ponudb. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za odsotnost virusov ali drugih škodljivih sestavin na povezanih spletnih straneh.

5. Varstvo in obdelava osebnih podatkov

5.1. Ponudnik in hkrati upravljavec navedenih spletnih strani v smislu zakonodaje o varstvu osebnih podatkov je: EUROPARK D.O.O., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana. Tel: 02 320 82 10, e-mail: marketing@europark.si, matična številka: 1483501. Kot upravljavec po členu 4(7) GDPR-ja v tej izjavi o varstvu osebnih podatkov opredeljujemo, katere podatke zbiramo od uporabnikov ob njihovem obisku naših spletnih strani in v katere namene jih obdelujemo.
5.2. Izjava o varstvu osebnih podatkov pojasnjuje uporabniku vrsto, obseg in namen obdelave osebnih podatkov v okviru naše ponudbe in z njo povezanih spletnih strani, funkcij in vsebin. Izjava o varstvu osebnih podatkov velja ne glede na uporabljene domene, sisteme, platforme in naprave, na katerih se ponudba izvaja. Za uporabljene pojme, kot je npr. pojem osebni podatki, napotujemo na opredelitve v členu 4 Splošne uredbe o varstvu podatkov (uredba GDPR).
5.3. Za obisk naših spletnih strani uporabniku ni potrebno navajati svojih osebnih podatkov. Vendar pa ob dostopu do naših spletnih strani posamezni spletni brskalnik posreduje podatke o uporabi in jih shrani v dnevnike (“Server Logfiles”), npr. datum in uro, ime strani, do katerih je uporabnik dostopal, skrajšani IP-naslov uporabnika. Ti podatki se obdelajo izključno zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja strani in izboljšanja ponudbe ter se nato izbrišejo. Ne omogočajo sklepanja o tem, katera oseba je uporabnica.
5.4. AV STUDIO d.o.o. obdeluje podatke o uporabnikih le ob upoštevanju veljavnih določb o varstvu osebnih podatkov. To pomeni, da podatke o uporabniku obdeluje le, če za to obstaja pravna podlaga oz. zakonsko dovoljenje, in le v namene, za katere so bili pridobljeni.
5.5. Osebnih podatkov uporabnikov načeloma ne posredujemo tretjim osebam. Podatki se posredujejo le, če je to potrebno zaradi izpolnitve pogodbe ali če je uporabnik v ta namen izrecno in prostovoljno privolil. V redkih izjemah se za obdelavo osebnih podatkov opremo na svoj upravičeni pravni interes (analiza, optimizacija in ohranjanje dejavnosti ter varnosti naše spletne ponudbe, merjenje dosega, pridobivanje podatkov o dostopu do storitev tretjih ponudnikov in njihove uporabe).
5.6. Če uporaba vsebin zahteva hrambo osebnih podatkov (npr. pri prijavi, udeležbi pri nagradni igri ali za prejem novic), se podatki, ki jih je posredoval uporabnik, obdelujejo le za izvajanje storitev, ki jih je uporabil uporabnik. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen zaradi izvajanja storitev. V takem primeru ponudnik zagotovi, da se prejemniki podatkov zavežejo k upoštevanju zakonskih zahtev o varstvu podatkov in uporabnikovih podatkov ne uporabljajo za lastne namene ali za namene oglaševanja.
5.7. Uporabnik se na novice prijavi z izrecno in aktivno privolitvijo pogojev uporabe in določb o varstvu osebnih podatkov s postopkom Double-Opt-In. Ko se kupec prijavi na novice, mu nemudoma pošljemo elektronsko pošto s prošnjo za potrditev navedenega kontaktnega naslova. Šele po potrditvi te pošte sprejmemo navedene podatke in jih vključimo v razdelilnik novic ter jih obdelamo. Pravna podlaga za to je privolitev v skladu s členom 6(1), tč. a GDPR-ja. Od novic se odjavite tako, da v poslanih novicah kliknete “odjava”. Novice pošiljamo prek družbe AV – STUDIO d.o.o., ki je naš obdelovalec v skladu s členom 28 GDPR-ja. Ponudnik je z obdelovalcem sklenil ustrezno pogodbo za obdelavo podatkov, v kateri se je predvsem zavezal upoštevanju zadevnih določb o varstvu osebnih podatkov.
5.8. Uporabnik je dolžan nemudoma posodobiti vsako spremembo osebnih podatkov, posredovanih ob prijavi, oz. o tem obvestiti ponudnika, da so podatki vedno aktualni.
5.9. Če se prijavite na katero od nagradnih iger na spletni strani, se vaši podatki, vključno s kontaktnimi podatki, ki ste jih navedli, obdelajo za namene izvedbe nagradne igre. Pravna podlaga za to je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR-ja. Ko je nagradna igra zaključena, vaše podatke izbrišemo po 3 mesecih.
5.10. Če kupujete darilne bone Desetak prek spletne trgovine Desetak na tej spletni strani, vaše podatke obdelamo za namene izvedbe storitev spletne trgovine. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je izpolnitev pogodbe v skladu s členom 6(1), tč. b GDPR-ja. Obdelava podatkov je osnovni pogoj za to, da lahko pri nas kupite želene darilne bone Desetak in vam jih lahko dobavimo. V ta namen vaše podatke posredujemo družbi AV – STUDIO d.o.o. kot obdelovalcu. Poleg tega vaše podatke posredujemo družbi Kompetentnost d.o.o. , ki deluje kot ekskluzivna izvajalka storitev za spletno trgovino, vključno z izvedbo plačilnega prometa, ter bankam, ki izvajajo postopek plačila. Ob sklenitvi pogodbe obdelujemo vaše osebne podatke do izteka veljavnih garancijskih, jamstvenih in zastaralnih rokov ter zakonskih rokov hrambe. Poleg tega te podatke uporabimo za dokončanje morebitnih pravnih sporov, pri katerih so potrebni kot dokaz.
5.11. Če nam na lastno pobudo pošljete svojo prijavo na delovno mesto, bomo navedene kontaktne podatke in dokumentacijo prijave shranili zaradi njene obdelave s strani ponudnika. Teh podatkov ne bomo posredovali brez vaše privolitve. Vaše podatke bomo izbrisali najkasneje 6 mesecev po zasedbi delovnega mesta oz. prejemu prijave. Če boste privolili, da prijava ostane v evidenci, bomo podatke izbrisali šele ob preklicu privolitve.
5.12. Izvajamo organizacijske, pogodbene in tehnične varnostne ukrepe v skladu z najsodobnejšo tehniko, s čimer želimo zagotoviti, da se upoštevajo predpisi zakonodaje o varstvu podatkov in ščitijo podatki pred naključnimi ali naklepnimi manipulacijami, izgubo, uničenjem ali pred dostopom nepooblaščenih oseb. Ta spletna stran zaradi varnosti in za zaščito prenosa uporablja kodiranje SSL. Uporabnik kodirano povezavo prepozna po tem, da se naslovna vrstica spletne strani spremeni iz http:// v “https://. Osebne podatke, ki jih sporoči uporabnik, obdelujemo na strežniku družbe SPAR Business Services GmbH, Europastraße 3, 5015 Salzburg.
5.13. Uporabniki imajo pravico, da na zahtevo brezplačno prejmejo informacijo o njihovih osebnih podatkih, ki jih hranimo. Poleg tega imajo uporabniki pravico do popravka nepravilnih podatkov, omejitve obdelave in izbris svojih osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Uporabniki lahko prekličejo privolitev z učinkom za naprej. Uporabniki se v ta namen lahko obrnejo na:
EUROPARK D.O.O.
Šmartinska cesta 152g, 1000 Ljubljana
02 / 320 82 10
marketing@europark.si
5.14. Trajanje hrambe podatkov uporabnikov je odvisno od trajanja pogodbenega razmerja, privolitev, ki jih je dal uporabnik, ter od zakonskih dolžnosti hrambe, ki veljajo za ponudnika. Hranjene podatke izbrišemo, čim niso več potrebni za določen namen in če izbrisu ne nasprotujejo zakonske zahteve po hrambi.
5.15. Obiskovalce spletnih strani, ki so mlajši od 16 let, pozivamo, da pridobijo privolitev staršev oz. skrbnika, preden nam prek spletne strani posredujejo podatke. Brez te privolitve navajanje podatkov ni dopustno. Če bomo prejeli podatke od oseb, mlajših od 16 let, bomo obdelavo teh podatkov prekinili, čim bomo za to izvedeli.
5.16. Ob uporabi te spletne strani se za statistične namene pridobivajo in obdelujejo splošni podatki in informacije v anonimni obliki (npr. število dostopov, število prenosov določenih dokumentov, država izvora uporabnika). Statistike, pridobljene iz teh podatkov, služijo boljši prilagoditvi spletne strani potrebam uporabnikov.

6. Piškotki

6.1. Pri uporabi spletne strani uporabljamo piškotke, to so majhne besedilne datoteke, ki se lahko izbrišejo in se hranijo na računalniku uporabnika ter omogočajo personalizacijo vsebin, ki so na voljo na spletni strani. Ponudnik uporablja piškotke za zagotavljanje funkcionalnosti ter izboljšanje vsebin spletne strani in njeno prilagoditev potrebam uporabnikov. Ponudnik zato na več mestih spletne strani uporablja funkcionalne in bistvene piškotke, npr., da preveri identiteto uporabnikov ob dostopu do uporabniškega računa, da prepozna vaš brskalnik in vaše nastavitve ali da določene storitve prijazneje predstavi uporabniku. Z nadaljnjo uporabo spletne strani se uporabniki strinjajo z našimi napotki o varstvu podatkov v točki 5. Navedene piškotke pridobivamo v obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika, razen če se uporabnik z identifikacijo strinja. Piškotki se po končanem obisku spletne strani ali najkasneje 10 dni po tem samodejno izbrišejo.
6.2. Uporabnik lahko z ustreznimi nastavitvami brskalnika določi sprejetje piškotkov le v posameznih primerih ali njihovo zavrnitev v celoti. Iz tehničnih razlogov je lahko uporaba spletne strani ali posameznih storitev ob zavrnitvi piškotkov onemogočena ali omejena.

7. Google Analytics

7.1. Spletna stran uporablja Google Analytics, orodje za spletno analizo družbe Google Inc. Ob tem se uporabljajo piškotki za prikaz trendov spletne strani in analizo njene uporabe. IP-naslovi uporabnikov se z razširitvijo “anonymize IP” obdelujejo le v anonimizirani obliki. Tako podatkov ni mogoče povezati s posameznikom. Če želite v bodoče izrecno onemogočiti orodje Google-Analytics, kliknite na naslednjo povezavo: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

8. Končne določbe

8.1. Za vse pravne spore, ki izhajajo iz uporabe spletne strani, velja izključno slovensko materialno pravo.
8.2. Reševanje vseh sporov, ki posredno ali neposredno izhajajo iz uporabe spletne strani, je v stvarni pristojnosti sodišča v Ljubljani, če je to v skladu z zakonodajo.
8.3. Če so posamezne določbe pogojev uporabe neveljavne ali take postanejo, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb.

Stanje: 23. 5. 2018