Europark Maribor / Obvestilo o izvajanju videonadzora

Obvestilo o izvajanju videonadzora

V nakupovalnem središču EUROPARK izvajamo videonadzor.

Upravljavec videonadzornega sistema: Europark d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 02/320 82 10, elektronski naslov: marketing@europark.si, spletni naslov: www.europark.si. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri družbi ne obstaja. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes upravljavca (f. točka prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov). Namen obdelave osebnih podatkov (videoposnetkov) je varstvo ljudi in premoženja ter preprečevanje škodnih in kaznivih dejanj v nakupovalnem središču s pomočjo videonadzora v: skupnih prostorih (t. i. mall-u), garažah in na zunanjih površinah (v dvigalih in sanitarijah se videonadzor ne izvaja). Videoposnetki se uporabijo za ugotavljanje relevantnih okoliščin v zvezi z zahtevki za povračilo nastalih škod oz. pripravo predlogov za kazenski ali prekrškovni pregon v primeru nastanka kakršnega koli škodnega oz. protipravnega dogodka.

Videoposnetki se lahko posredujejo upravljavcu nakupovalnega središča, to je družbi SES Center Management d.o.o., Moskovska ulica 4, 1000 Ljubljana, pooblaščeni odvetniški družbi in zavarovalnici ter tudi državnim organom, kot so policija, sodišče, tožilstvo, inšpekcije itn. v primerih, določenih z zakonom, oz. v primeru zakonitega interesa v zvezi s sprožitvijo kazenskih in drugih postopkov za zaščito pravnih interesov upravljavca.

Dogajanje se lahko preko videonadzornega sistema spremlja tudi v živo. Posnetki se ne prenašajo subjektom v tretje države. Posnetki videonadzornega sistema se hranijo skladno z zmogljivostmi sistema, vendar največ 12 mesecev. Avtomatizirano sprejemanje odločitev v zvezi z izvajanjem videonadzora ne obstaja.

Od upravljavca imate pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov in omejitev obdelave. Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi, prenosljivosti podatkov in vložitve pritožbe pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec). Svoje pravice proti upravljavcu lahko uveljavljate na zgornji elektronski naslov.