Europark Maribor / / Hitro in PCR testiranje na covid-19

Hitro in PCR testiranje na covid-19

Spoštovani,

cena hitrega testiranja z vključenim potrdilom od 21.2.2022 je: 7 €

Testiranje poteka brez naročanja:

• za zaposlene in uporabnike storitev v dejavnostih, v katerih je potrebno izpolnjevati pogoj PCT, kar posameznik izkaže z ustreznim potrdilom (po odloku številka 0241-3/2021-279 z dne 20. 2. 2022)*
• za vse simptomatske paciente
• za osebe, pozitivne na samotestiranju (posameznik na točki testiranja predloži fotografijo testirne ploščice z osebnim dokumentom ali pa testirno ploščico)

Izvajajo se samo nosni odvzemi brisa.

*Pogoj PCT morajo za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost v dejavnostih zdravstva pri izvajalcih bolnišnične zdravstvene dejavnosti, dejavnostih socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ali v zavodih za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnem domu.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati vse osebe, ki so:
uporabniki storitev bolnišnic in drugih izvajalcev zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki storitev izvajalcev socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ali v primeru epidemiološke raziskave in presejalnega testiranja v času nastanitve. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka;
uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnih domov ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. Testiranje zagotovi izvajalec dejavnosti zavoda za prestajanje kazni zapora ali prevzgojnega doma. Če ni mogoče zagotoviti testiranja s testom HAG, izvajalec dejavnosti iz prejšnjega stavka pri sprejemu ali ponovni vrnitvi zagotovi presejalno testiranje s testom HAG za samotestiranje in takoj, ko je mogoče, zagotovi testiranje s testom HAG.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati osebam, ki so mlajše od 15 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji.

Cena PCR testiranja: 70€.

Lokacija: avtobusna postaja pred Europarkom

Izvajalec testiranja: GroMed otorinolaringologija d.o.o.

Testirajo se lahko osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Sloveniji in imajo pri sebi veljavno zdravstveno izkaznico ter osebni dokument.

Delovni čas: od ponedeljka do sobote med 8. in 15. uro.

Rezultat testa boste prejeli v obliki SMS sporočila ali natisnjenega potrdila. SMS-potrdilo prejmete v roku 2 ur, tiskano potrdilo (dvojezično SLO/ANG) pa takoj po testiranju.

Kontakt izvajalca: info@preventivnipregledi.si

Aljaževa ulica 6a, 2310 Slovenska Bistrica, Davčna številka: 24985252, Matična številka: 844943000, kateri je s strani Ministrstva za zdravje RS uvrščen na seznam uradno potrjenih izvajalcev testiranja na SARS-Cov-2.

www.preventivnipregledi.si/